Výkonnosť slovenských podielových fondov – časť 5.

Stock pickingV tejto a ďalších niekoľko častiach seriálu sa pozrieme na aktívne investovanie, technickú a fundamentálnu analýzu a v súvislosti s nimi aj na výsledky odborných štúdií zameraných na ich úspešnosť. Keďže je v Európe aktívne investovanie s veľkou prevahou prevládajúca forma investovania, zameral som sa vo svojej diplomovej práci najmä na štúdie, ktoré ukazujú aktívne investovanie v nie tak ružovom svetle. Je dobré mať k dispozícii aj pohľad druhej strany a na základe toho sa potom rozhodnúť.

Aktívne investovanie

Pod aktívnym investovaním je treba rozumieť investičný proces, ktorý je opačný k tzv. Buy&Hold prístupu, čiže “Kúp a drž”, či inými slovami k pasívnemu investovaniu. Aktívni investori, alebo aktívni správcovia majetku dúfajú, že dosiahnu vyššie zhodnotenie po očistení o riziko ako pasívni investori, ktorí investujú do celého trhu. K stratégiam aktívneho investovania patria napr. vyberanie jednotlivých akcií (stock picking), časovanie trhu (market timing), zmeny investičného štýlu (style drifting), vyberanie jednotlivých investičných manažérov (manager picking) atď.

Vyššie výnosy pri nižšom riziku majú byť podľa zástancov aktívneho investovania dosahované najmä technickou a fundamentálnou analýzou. V tejto časti budú predstavené jednotlivé stratégie, technická a fundamentálna analýza spolu s dôležitými výskumnými prácami v tejto oblasti.

Stock Picking

Tzv. stock pickers sa pokúšajú prekonať výnosy trhu tým, že vyberajú cenné papiere, o ktorých si myslia, že sú pod- alebo nadhodnotené. Kvôli veľkej volatilite jednotlivých akcií je ale veľmi dôležité mať k dispozícii dlhé časové rady, aby bolo možné štatisticky naozaj dokázať schopnosti aktívnych investorov. Vážnym problémom pri hodnotení výkonnosti aktívnych správcov fondov je aj tzv. survivorship bias. Pod tým je treba rozumieť prípad, kedy sa pri hodnotení výkonnosti vypočíta priemerný výnos fondov len na základe výnosov existujúcich fondov.

Problémom teda je, ak do hodnotenia nie sú zahrnuté aj fondy, ktoré počas skúmania zanikli, alebo boli zlúčené s inými fondami. Napríklad databáza CRSP na univerzite v Chicagu obsahuje informácie o podielových fondoch od roku 1961. Z 30361 fondov zaniklo do roku 2007 podľa tejto azda najpoužívanejšej databázy 11232, čiže 37% podielových fondov v USA.1

Implikácie tejto skutočnosti študoval Mark Carhart2 Táto štúdia ukázala, že každoročne zanikne v USA 3,6% podielových fondov. Okrem toho, fondy, ktoré neprežijú, dosahujú výnosy o cca 4% p.a. nižšie v porovnaní s existujúcimi fondami. Fondy, ktoré zanikajú, majú väčšinou nízky objem majetku v správe a vysoké poplatky. Pri meraní, či vyhodnocovaní výkonnosti fondov voči pasívnej investícii je preto veľmi dôležité očistiť výsledky o tzv. survivorship bias.

Aké sú teda ale v skutočnosti schopnosti investorov vyberať jednotlivé akcie? Barber a spol.3 ukázali, že individuálni aktívni investori stratili na tajwanskej burze denne v analyzovanom období (1995 až 1999) 6 miliónov USD. Autori ukázali, že aktívne obchodovanie obralo v priemere ročne portfólia týchto investorov o 3,5%.

Odean4 analyzoval 10 000 obchodných účtov individuálnych investorov (čiže nie inštitúcií) v USA. Zistil, že investori predávajú príliš skoro ziskové cenné papiere a stratové držia príliš dlho. Okrem toho ukázal, že investori sú príliš sebavedomí a veria, že majú cenné tajné informácie, aj keď v skutočnosti žiadne nemajú. Ich agresívne obchodovanie vedie k vysokým transakčným nákladom, čo sa negatívne prejavuje na zhodnotení ich portfólií.

Barber a Odean5 analyzovali 66 465 obchodných účtov v rozmedzí rokov 1991 a 1996. Priemerný investor dosiahol v tomto čase zhodnotenie portfólia vo výške 16,4%, zatiaľ čo trh ako celok dosiahol zhodnotenie 17,9%. Skupina tých investorov, ktorí obchodovali najčastejšie, dosiahla zhodnotenia 11,4% p.a. Autori štúdie ju preto uzavreli s tvrdením – “trading is hazardous to your wealth (obchodovanie je nebezpečné pre váš majetok)”.

Ďalšie odborné štúdie, ktoré ukazujú aktívne investovanie v pravom svetle, spomeniem v ďalších častiach seriálu.

Foto: qwoter.com, track.in.

  1. Center for Research in Security Prices at Univerity of Chicago. http://www.crsp.com/products/mutual_funds.htm. 16. April 2008. []
  2. Carhart, M. M. (1997b). Mutual Fund Survivorship. USC working paper 97-1. []
  3. Barber, B. M., Lee, Y.-T., Liu, Y.-J., and Odean, T. (2004). Who Gains from Trade? Evidence from Taiwan. University of California. []
  4. Odean, T. (1998). Are Investors Reluctant to Realize their Losses? The Journal of Finance, 53(5):1775-1798. []
  5. Barber, B. M. and Odean, T. (2000). Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors. The Journal of Finance, 55(2). []

pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma