market timing

Časovanie trhu (Market timing)

Aswath DamodaranAswath Damodaran, profesor na New York University Stern School of Business zverejnil zaujímavú štúdiu o tom, či vlastne existuje bezriziková úroková miera, ktorá sa v ekonomickej teórii hojne používa. V tejto súvislosti rozoberá Damodaran históriu štátnych krachov a pôsobenie ratingových agentúr, či iných indikátorov investičného rizika v súvislosti so štátnymi dlhopismi, čo je samo o sebe zaujímavé čítanie.

→ continue reading

The index funds gospel according to Dr Burton Malkiel (Posolstvo indexových fondov podľa Dr. Malkiela)

Burton MalkielBritský denník The Guardian priniesol pred niekoľkými dňami článok o Dr. Malkielovi a jeho postoji k investovaniu. Burton Malkiel je profesorom ekonómie na slávnej univerzite v Princtone, kde získal aj doktorát. Titul MBA získal na Harvarde. V 80-tych rokoch bol dekanom na Yale School of Management a 28 rokov pôsobil v spoločnosti Vanguard – jednom z najväčších správcov fondov v USA, ktorý spravuje okolo 1,3 bilióna USD (nejedná sa o zlý preklad z angličtiny) prevažne v pasívnych indexových fondoch.

→ continue reading

De-Snooping Market Timing Rules (Výkonnosť indikátorov po zohľadnení data miningu)

Market timingMnoho analytikov tvrdiacich vo svojich štúdiach, že existujú indikátory schopné správne časovať trh a dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako pasívna investícia, zabúda očistiť svoje výsledky o tzv. data snooping, alebo data mining bias. Táto chyba sa vyskytuje pri testovaní veľkého množstva hypotéz – v tomto prípade veľkého množstva indikátorov a ich nastavení – na obmedzenom množstve dát. Ekonómovia zvyknú testovať tisíce indikátorov len na niekoľkých rokoch dát.

→ continue reading

Stop Trying to Time the Market

Časovanie trhu, teda činnosť, pri ktorej sa investori, alebo lepšie povedané špekulanti, snažia predpovedať vrcholy a dná trhu, je štatisticky odsúdená na neúspech. Nájdu sa, samozrejme, aj ľudia, ktorým sa to podarilo. No pri obrovskom počte investorov niet divu, že sa to zopár jednotlivcom podarí. Dlhodobo časovať trh je však nereálne. V tomto článku prináša jeho autor niekoľko citátov od známych investorov, ktorí od toho odrádzajú. Za všetkých uvediem citát od Petra Lyncha, bývalého manažéra fondov Fidelity: ”Nepamätám sa, kedy som videl meno nejakého investora, ktorý by časoval trh, na každoročnom zozname najbohatších ľudí, ktorý zverejňuje časopis Forbes. Keby bolo časovanie trhov naozaj možné, človek by si myslel, že niekto na tom už dávno zarobil miliardy.”

PageRank ikona zdarma