Je minulá výkonnosť dôležitá? (Does Past Performance Matter?)

Mutual FundsSpoločnosť S&P zverejňuje okrem hodnotenia výkonnosti podielových fondov dva krát do roka aj hodnotenie toho, do akej miery si fondy dokážu udržať svoju výkonnosť aj v nasledujúcich rokoch. Ak totiž výborné zhodnotenie fondu XY v jednom roku nie je len zhodou viacerých náhod, ale dôsledok schopností manažéra fondu, potom musí tento fond dosiahnuť skvelé výsledky aj v druhom, treťom, štvrtom a ďalších rokoch.

Táto analýza je dôležitá aj z toho hľadiska, že veľa poradcov a investorov sa do veľkej mieri pri výbere fondov spolieha na ich minulú výkonnosť.

S&P hodnotila vyše 2000 akciových podielových fondov v USA. Zo všetkých fondov, ktoré boli v roku 2006 vo výkonnejšej  polovici fondov, ostalo v roku 2010 len 2,9% v lepšej polovici. Tieto výsledky sú horšie ako keby výsledky fondov ovplyvňovala náhoda a ich manažéri by sa rozhodovali na základe hodu mincou. V takomto prípade by po piatich rokoch malo ostať 6,25% fondov v lepšej polovici. V najlepšej štvrtine fondov ostalo po piatich rokoch len 0,38% fondov.

Z fondov, ktoré v piatich rokoch v čase od 2000 do 2005 dosahovali výsledky radiace ich do najlepšej štvrtiny fondov, ostalo v druhej päťročnici (2005-2010) 24,56%. Vo svete, kde by výsledky fondov záviseli kompletne od náhody, by toto číslo malo byť rovné 25%.

Je teda vidieť, že minulá výkonnosť fondov nie je zárukou budúcej výkonnosti. Fondy, ktoré v jednom roku dosiahnu hviezdny výkon, dosahujú v nasledujúcich rokoch horšie výsledky a nedokážu si svoju výkonnosť udržať. Z analýzy fondov vyplýva, že tieto dosahujú horšie výsledky, ako fondy, ktoré by sa spoliehali na hod mincou.

English summary: Regularly, S&P publishes the persistence scorecard. It is an analysis of the persistance of mutual funds returns. If a fund achieves superior performance due to managerial skills and not due to luck then this fund has to achieve such returns in the following years as well. From the point of view of ordinary people this analysis is very important as many advisors or investors rely on past performance when selecting funds for portfolios.

In this report, S&P analysed more than 2000 equity mutual funds in the USA. From among the funds that were in the top half in 2006, there were just 2.9% of these funds in 2009. This is a worse result than if the fund returns were purely due to luck and the managers based their desicions on a toss of coin. In such a case, 6.25% of top half funds at the beginning of the 5 year period should remain in the top half at the end of such a period. Moreover, only 0.38% of the top quartile funds remained in the top quartile after 5 years.

24.56% of funds that belonged to the top quartile funds over the period 2000-2005 remained in the top quartile over the period 2005-2010. In a world completely ruled by the principles of probability, there should be 25% of such funds.

As a result, one can see that past performance is no gurantee for future performance. Star funds in one year are the looser funds in the next year. The funds are not capable of keeping their performance at a persistent level. When it comes to performance persistance, it follows that the equity mutual funds in the USA achieve worse results than if the managers tossed a coin.


pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , , , , , , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma