Trading rovná sa gambling

GamblingMnoho štúdií a výskumov sa zaboerá výkonnosťou podielových fondov a ich schopnosťou porážať trh. Tie ukazujú (napr. tu), že trh poráža fondy a nie naopak. Mnohí si možno pomyslia, že je to možno inak, pokiaľ ide o jednotlivcov. Čo ak podielovým fondom v skutočnosti o porážanie trhu ani nejde? Jednak kvôli legislatívnym prekážkam obmedzujúcim investičné stratégie, ale aj zo strachu, že pri nadmernom riskovaní skôr o peniaze prídu ako by ich zarobili. A tak sa manažéri fondov radšej do ničoho nepúšťajú, aby nemuseli odísť zo svojich dobre platených pozícií.

Napriek tomu, že je z hľadiska dostupnosti údajov ťažšie analyzovať úspešnosť investorov, či špekulantov ako jednotlivcov, existuje viacero štúdií, ktoré sa o to pokúsili. Pravda je však taká, že ani jednotlivci trh poraziť nedokážu. Po zarátaní poplatkov prerába drvivá väčšina. Okrem toho majú jednotlivci (rovnako ako manažéri podielových fondov) “nadanie” predávať predčasne cenné papiere, ktoré sú ziskové a držať donekonečna tie, ktoré prerábajú (viac tu). Zrátané a podčiarknuté, súčet strát individuálnych investorov často dosahuje niekoľko percent ročného HDP danej krajiny.

Nová štúdia

Vo februári tohto roka zverejnili Brad Barber z University of California at Davis, Terrance Odean z prestížnej univerzity v Berkley a ich dvaja čínski kolegovia výsledky pozoruhodného výskumu. Pozoruhodného preto, že ide pravdepodobne o najväčšie množstvo analyzovaných dát – autori skúmali výnosy day traderov1 na taiwanskej akciovej burze v rokoch 1992 až 2006. Priemerne šlo ročne o 360 000 špekulantov! Odean, Barber a spol. mali k dispozícii kompletné údaje o každom obchode2. Suma sumárum, analyzovali 3,7 miliardy transakcií v celkovej hodnota približne 10 biliónov USD (nejedná sa o zlý preklad číslovky!).

Taiwanská burza

Day trading predstavuje na taiwanskej burze značnú časť objemu – v priemere 17% zobchodovaného objemu ide na vrub špekulantov. Z nich cca 95% predstavujú jednotlivci (nie veľké korporácie, ani podielové, či hedgeové fondy). Autori vo svojej štúdii analyzovali úspešnosť obchodov otvorených a uzavretých  rámci jedného dňa, ale aj výnos celého portfólia v prípade, že traderi držali otvorené pozície aj niekoľko dní.

Výsledky

Výsledky zodpovedajú nadpisu tohto článku. Z priemerne 360 000 day traderov každý rok prekoná trh niečo cez 10% po zarátaní nákladov. Z toho drvivá časť je dielom náhody. Keď totiž tisíce ľudí hádžu kockou, určite sa ich nájde niekoľko, ktorí 10 krát po sebe hodia šestku. Indíciou toho, že nejde o náhodu, ale o naučenú schopnosť by mohol byť fakt, že by dokázali hodiť šestku 10 krát po sebe aj v ďalšom pokuse.

Z 360 000 day traderov na taiwanskej burze sa to darilo približne 1000 jednotlivcom ročne. Barber, Odean a  spol. totiž zistili, že iba top 1000 obchodníkov v jednom roku dokázalo prekonať trh po zarátaní poplatkov aj v nasledujúcom roku. To je len 0,28% z celkového počtu traderov! Zvyšok trh neporazil, alebo porazil len v jednom roku. Škoda, že autori štúdie neskúmali výkonnosť aj v nasledujúcich rokoch (y+2, y+3). S veľkou pravdepodobnosťou by úspešných day traderov ostalo ešte menej.

Ako veľmi poráža top 1000 jednotlivcov taiwanský trh? Ich denná alfa3 predstavuje 0,02%. Pri 266 obchodných dňoch to predstavuje ročný nadvýnos oproti trhu vo výške 5,32% p.a. Pekný výsledok, no nejde o výnosy, ktoré by dosahovali aspoň 20% p.a., prípadne viac percent potrebné na to, aby človek mohol dať výpoveď a žiť z day tradingu.

Záver

Táto štúdia je len ďalším potvrdením faktu, že trading a teda špekulácie na finančných trhoch sú nebezpečenstvom pre vaše úspory. Presne ako v jednej zo svojich predchádzajúcich štúdií napísal Terrance Odean – “trading is hazardous to your wealth!“.

Porážať konzistentne trh nedokáže ani 1% investorov. Vyše 99% investorov trh dlhodobo neporazí, či dokonca skončí s negatívnymi výnosmi. Myslím si, že vo svetle týchto výsledkov je nanajvýš rozumné nesnažiť sa trh prekonať a uspokojiť sa s výnosmi, ktoré ponúka. Tie môžete dosiahnuť bez nejakej väčšej námahy napríklad prostredníctvom indexových fondov.

  1. burzový špekulanti snažiaci sa zarábať na pohyboch cenných papierov v rámci jedného dňa; napr. kúpi akciu o 10:33 a predajú ju na obed toho istého dňa []
  2. smer obchodu – nákup, predaj; cena; množstvo; názov obchodovanej spoločnosti; čas á dátum obchodu; identita tradera atď. []
  3. nadpriemerný výnos ich celkového portfólia oproti trhu po očistení o podstúpené riziko a vzniknuté transakčné náklady []

pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma