Brad Barber

Akých chýb sa dopúšťajú investori?

InvestorAké výsledky dosahujú jednotliví investori? Ako vyzerajú ich portfóliá a na základe čoho vyberajú akcie na kúpu, či predaj? Prečo si obrovské množstvo investorov manažuje svoje úspory samo, keď môžu dosiahnuť vyššie výnosy s nižším rizikom v indexových fondoch? Prečo individuálni investori obchodujú tak často, keď im táto aktivita znižuje výnosy?

→ continue reading

Trading rovná sa gambling

GamblingMnoho štúdií a výskumov sa zaboerá výkonnosťou podielových fondov a ich schopnosťou porážať trh. Tie ukazujú (napr. tu), že trh poráža fondy a nie naopak. Mnohí si možno pomyslia, že je to možno inak, pokiaľ ide o jednotlivcov. Čo ak podielovým fondom v skutočnosti o porážanie trhu ani nejde? Jednak kvôli legislatívnym prekážkam obmedzujúcim investičné stratégie, ale aj zo strachu, že pri nadmernom riskovaní skôr o peniaze prídu ako by ich zarobili. A tak sa manažéri fondov radšej do ničoho nepúšťajú, aby nemuseli odísť zo svojich dobre platených pozícií.

→ continue reading

PageRank ikona zdarma