Do akej miery sú výnosy fondov dielom náhody? (Just How Lucky Is Your Mutual Fund Manager?)

Eugene FamaProfesor Eugene Fama diskutoval v interview pre magazín US News výsledky svojej štúdie o výkonnosti aktívne spravovaných podielových fondov. Simulovali v nej spolu s profesorom Kennethom Frenchom svet, v ktorom nemajú manažéri podielových fondov žiadne nadpriemerné ani podpriemerné schopnosti.

Ich výsledky boli v tejto simulácii len dielom náhody. Pri porovnaní so skutočnou výkonnosťou reálnych aktívne spravovaných fondov sa ukázalo, že v simulácii, kde bola výkonnosť len dielom náhody, bolo viac fondov s nadpriemernými (vyššími ako je pasívny výnos trhu) a menej fondov s podpriemernými výnosmi ako v reálnom svete. Inak povedané, štatisticky, podľa zákonov pravdepodobnosti, by v reálnom svete malo byť ešte viac fondov s nadpriemernými výnosmi ako je tomu teraz.

Zo záverov štúdie vyplýva, že manažéri aktívne spravovaných podielových fondov spravujú peniaze investorov horšie ako keby sa len spoliehali na hod mincou. Ak by totiž manažéri fondov mali schopnosť prekonať výnos trhu prostredníctvom napríklad časovania trhu alebo tzv. stock pickingu, bol by počet fondov s nadpriemernými výnosmi vyšší ako v simulovanom svete, kde manažéri nemajú žiadne schopnosti. Pre investorov je preto lepšie investovať do trhu ako takého prostredníctvom indexových fondov a nespoliehať sa na schopnosti manažérov aktívne spravovaných fondov.

English summray:Professor Eugene Fama discussed in an interview for the magazine US News the results of his recent study on the performance of actively managed mutual funds. In this study, co-authored with professor Kenneth French, they simulated a world in which the portfolio managers do not posses any skills whatso ever.

Their performance was just due to luck. When compared to the actual performance of real active mutual funds there were more funds with above average and less funds with below average performance in the simulated world. In other words, statistically, due to the principles of probability, there should be more funds with above average returns in the real world then there are today. 

The study concludes that active managers as a group manage the investors’ money worse than if they were tossing a coin. If there fund managers had the ability to beat the markets through e.g. market timing or stock picking strategies, there would be more funds with above average returns than in the simulated world where the managers posses no skills whatsoever. Investors would be better off investing into passively managed index funds and not relying on the skills of active fund managers.


pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , , , , , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma