pravdepodobnosť

Manažéri roka

Týmto článkom by som chcel nadviazať na ten predošlý o náhode a štatistickej významnosti. Index Funds Advisors sa nedávno pozreli na 16 manažérov fondov, ktorým spoločnosť Morningstar počas posledných cca 20 rokov udelila ocenenie Manažér roka. Cieľom bolo zistiť, či sa ich výsledky dajú naozaj považovať za dôsledok ich schopností časovať trh, prípadne vyberať podhodnotené akcie, alebo mali títo manažéri len šťastie. Otázka je to relevantná; veď z tých tisícov manažérov fondov musí niekto dosiahnuť nadpriemerné výsledky len vplyvom náhody (podobne ako výherca Lotta má len šťastie).

→ continue reading

For Some Firms, a Case of ‘Quadrophobia’

Profesor Grundfest zo Stanford University a Nadya Malenko, doktorandka zo Stanford Graduate School of Business zverejnili štúdiu, v ktorej počas 27 rokov na vzorke takmer 500 000 kvartálnych hlásení o výsledkoch pre 22 000 firiem, prišli na to, že firmy majú tendeciu upravovať zisky na akciu zaokrúhlovaním na hor. Zistili, že na treťom desatinnom mieste sa číslica 4 vyskytuje signifikantne menej krát ako by sa dalo očakávať podľa zákonov pravdepodobnosti. Číslice 2 a 3 sa vyskytovali tak isto menej častejšie ako káže štatistika. Autori tiež zistili, že firmy, ktoré takto upravujú svoje výsledky, v budúcnosti častejšie revidujú svoje minulé zisky a tak isto sú častejšie pokutované za ‘úpravy’ v ich účtovníctve.

PageRank ikona zdarma