Budíček pre investorov (Wakeup Call to Investors)

British PetroleumNedávne udalosti okolo spoločnosti British Petroleum (BP) sú poučením aj pre investorov. A síce, že diverzifikácia je dôležitá. Vsádzať veľkú časť investovanej sumy do niekoľko málo, či nebodaj na jednu spoločnosť je najlepšou cestou do investorského pekla aj k mnohým osobným problémom.

Začiatkom tohto roka by ešte každý považoval investíciu do dlhopisov spoločnosti BP za konzervatívnu investíciu. Cena ropy sa stabilizovala, ropné spoločnosti mali dostatok hotovosti na účtoch, ratingové agentúry hodnotili BP najvyššími známkami. Dlhopisy so splatnostťou o 4 roky, čiže v roku 2014 dosahovali výnosy cca 3%. Nikoho by v tom čase nenapadlo uvažovať o tom, či tu BP o 4 roky ešte bude.

No sivá je teória a zelený je strom života. Investori, ktorí si začiatkom roka dlhopisy BP kúpili ako konzervatívnu investíciu, sú v strate 15% a v strachu, či vôbec svoje peniaze ešte niekedy uvidia. Rating agentúry Fitch klesol na BBB, čo je už takmer špekulatívne pásmo.

Samozrejme nik nemohol predpovať, že dojde k takej ropnej katastrofe ako došlo pri pobreží Floridy. A práve preto je potrebné, aby si investori uvedomili dôležitosť diverzifikácie a zbytočnosť špekulovania na pohyb cenných papierov. Akokoľvek excelentná spoločnosť sa môže vplyvom neočakávaných udalostí prepadnúť a investorom, ktorí na ňu vsadili väčšinu majetku, ostanú len oči pre plač. Na takéto udalosti sa však dá pripraviť široko diverzifikovaným portfóliom obsahujúcim, čo najviac akcií, či dlhopisov spoločností po celej Zemi. Takúto diverzifikáciu možno dosiahnuť za veľmi nízke poplatky pomocou indexových fondov, ktoré na rozdiel od aktívne spravovaných podielových fondov investujú do väčšieho množstva cenných papierov a sú tak lepšie diverzifikované.

English summary: The recent occurences with regards to British Petroleum (BP) have been a lesson for investors, too. The message that everybody should bear in mind is that diversification matters. To put all your eggs into one basket (all your investments into several few or just one company) is the best way to the investor’s hell and to many for example personal problems.

By most measures, BP bonds could have been considered a conservative investment in early 2010. All three rating agencies had the bonds rated within one or two notches of AAA. The oil companies were cash rich, the price of a barrel had stabilized, and stock prices were holding up. The BP bond maturing in 2014 was yielding more than 3%. No body would argue whether BP will survive 2014 or not.

However, life is full of surprises. Investors that considered BP bonds conservative investment are now sitting with losses close to 15% with the possibility of losing all their investment. Fitch lowered their rating of BP to BBB.

Of course, no body could have predicted what happened several weeks ago near Florida. And that’s why investors have to diversify and to stop speculating on asset prices. However good a company may be it can plummet from one day to another due to unforseeable circumstances. Investors can prepare for it by diversifying their portfolios broadly. They should invest into as many stocks and bonds as possible. Such diversification is possible with index funds at very low costs. Usually, these funds spread the investors’ money across more stocks or bonds than actively managed mutual funds and are thus better diversified.

Soruce: Morningstar.com.


pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , , , , , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma