tracking error

Nie je fond ako fond

Emerging MarketsAj pri výbere pasívne spravovaných fondov sa treba mať na pozore. Je ich stále viac a viac a tak trochu opatrnosti nikdy nezaškodí. Autori tejto štúdie (Evaluating the Performance of Global Emerging Markets Equity Exchange-Traded Funds) analyzovali tzv. tracking error (ukazovateľ toho ako presne je daný index replikovaný) medzi ETFkami (fondy obchodované na burze) investujúcimi do rozvíjajúcich sa krajín a samotným akciovým indexom  týchto krajín (MSCI Emerging Markets Index). V dlhodobom priemere zaostávajú tieto ETF o cca 0,85% p.a. oproti indexu, čo je celkom v poriadku vzhľadom na priemerné náklady ETF investujúcich v rozvíjajúcich sa krajinách.

→ continue reading

ETF Tracking Error Explodes in 2009

Tracking error (zaostávanie fondu oproti indexu, ktorý napodobňuje) ETFiek obchodovaných v USA sa podľa správy spoločnosti Morningstar Inc. v roku dramaticky zvýšil. Z 0,59% v roku 2008 na 1,25% v minulom roku. Je to najmä vplyvom súčasnej krízy a boomu sektorových, komoditných a menových ETFiek. Pasívni, alebo indexoví investori by mali dobre zvážiť, ktoré ETF do svojho pasívneho portfólia nakúpia – napr. fondy investujúce do hlavných tried aktív, ako S&P 500, alebo DJ Euro Stoxx 50 majú zanedbateľný tracking error.

Via Indexuniverse.com.

PageRank ikona zdarma