bid-ask spread

The Hidden Costs Of Mutual Funds

Tento článok vo vydaní denníka The Wall Street Journal z 1.3.2010 ukazuje aké vysoké môžu byť transakčné náklady v podielových fondoch. Podľa spoločnosti Morningstar Inc. predstavujú tieto náklady v  akciový fondoch v USA priemerne 1,31% zo spravovaného majetku. Nejde pri tom len o tie najviditeľnejšie – poplatky obchodníkom s cennými papiermi. K ďaľším transakčným poplatkom patrí bid-ask spread (rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou) a vplyv na trh pri vykonaní obchodu.  Pre investorov je veľmi dôležité vedieť, aké vysoké sú tieto náklady, ktoré rovnako ako ročné poplatky za správu znižujú ich výnosy.

Transactions Costs and Beating the Market

Aswath Damodaran, profesor na Stern School of Business na New York University, priznáva, že je aktívny investor. No zároveň dodáva, že trh je do takej miery efektívny, že nie je možné využiť tzv. anomálie, ktoré akademici dosiaľ zdokumentovali. Damodaran uvádza, že za posledné 4 dekády sa výnos priemerného fondu pohyboval 1 až 1,5% pod výnosom indexu. Hlavný dôvod vidí v transakčných nákladoch – nejde len o poplatky za nákup prípadne predaj, ale aj bid-ask spready, alebo dopad na cenu obchodovaného aktíva. Napr. bid-ask spready u akcií s cenou pod jeden dolár tvoria často 20-25% ich ceny. Tieto akcie sú však často zdrojom popísaných anomálií, ktoré na papieri a pri testoch na historických dátach prinášajú ohromné výsledky. Výsledky na reálnych, živých dátach, sú však podpriemerné.

PageRank ikona zdarma