víno

Wine Beats Russell Stocks (Investícia do vína porazila akcie)

WinePortál Bloomberg zverejnil včera článok o investovaní do vína. Dvaja švajčiarski vedci, Philippe Masset a Jean-Philippe Weisskopf, skúmali ceny top vín na 144 aukciách v období od 1996 do 2009 a tieto výnosy porovnali s výnosmi amerického akciového indexu Russel 3000 Index. Víno za skúmané obdobie porazilo akcie. Napr. od polovice roku 2008 do januára 2009 padol spomínaný index o 47%, zatiaľ čo najkvalitnejšie skúmané vína stratili 17% svojej hodnoty. Treba si však uvedomiť, že investovať do vína nie je lacná záležitosť. Kupujúci musí zabezpečiť jeho skladovanie, poistky a musí rátať s tým, že v prípade potreby ho nepremení na peniaze tak rýchlo ako akcie. Keď sa toto všetko zoberie do úvahy, investovanie do akcií alebo do vína by malo byť rovnako výnosné.

Via AbnormalReturns.

PageRank ikona zdarma