Slovensko

Default Risk for Greece and the Rest of the World (Riziko krachu Grécka a ostatných štátov)

GreeceCeny credit default swapov (CDS) vyjadrujú pohľad investorov na riziko krachu jednotlivých štátov. Je to zjednodušene povedané cena, ktorú jedna protistrana swapu platí druhej protistrane pravidelne každý rok ako poistné. Druhá protistrana v prípade krachu štátu vyplatí prvej stanovenú sumu. Za posledný mesiac narástlo riziko krachu Grécka. Dobrá správa je, že poistenie krachu Slovenska zlacnelo, čo znamená, že krach Slovenska je podľa investorov o niečo menej pravdepodobný ako v predchádzajúcich mesiacoch. Tu je prehľadná tabulka štátov s cenami ich CDS.

PageRank ikona zdarma