riziko

Na obranu efektívnych trhov (In defence of efficient markets)

defenceTeória efektívnych trhov (TET) je základom pre pasívne investovanie. Táto teória tvrdí v skratke, že trhová cena je najlepším odhadom skutočnej hodnoty cenného papiera, pretože trhová cena zohľadňuje všetky dostupné informácie (minulé aj aktuálne), ktoré majú účastníci trhu k dispozícii. Prekonať tak trhový výnos (bez nadmerného rizika) inak ako prostredníctvom šťastnej náhody nie je možné.  → continue reading

Public vs. Private Equity

Kenneth FrenchProfesori Fama a French nepovažujú investíciu do Private Equity fondov za diverzifikáciu rizika. Podľa ich názoru výnosy tejto triedy aktív neboli dostatočne vysoké vzhľadom na s nimi spojené riziko. Tak isto je problémom aj nedostatok dát, ktoré by slúžili na relevantné analýzy.

→ continue reading

Fama and French on Semi-Variance (Fama a French o semivariancii)

Kenneth FrenchProfesori Fama a French, známi svojim postojom v prospech pasívneho investovania, sa na svojom blogu vyjadrili k používaniu semivariancie ako ukazovatelu rizika. Na rozdiel od variancie, príp. štandardnej odchýlky, semivariancia v investovaní sa vzťahuje len na odchýlky od priemeru smerom nadol (keďže investori sa neobávajú nadpriemerných výsledkov, ale podpriemerných). Obaja však vyjadrujú pochybnosti k použitiu semivariancie ako ukazovatela rizika na dlhších obdobiach ako jeden rok, keďže pravdepodobnostné rozdelenie ročných akciových výnosov nie je symetrické.

→ continue reading

Default Risk for Greece and the Rest of the World (Riziko krachu Grécka a ostatných štátov)

GreeceCeny credit default swapov (CDS) vyjadrujú pohľad investorov na riziko krachu jednotlivých štátov. Je to zjednodušene povedané cena, ktorú jedna protistrana swapu platí druhej protistrane pravidelne každý rok ako poistné. Druhá protistrana v prípade krachu štátu vyplatí prvej stanovenú sumu. Za posledný mesiac narástlo riziko krachu Grécka. Dobrá správa je, že poistenie krachu Slovenska zlacnelo, čo znamená, že krach Slovenska je podľa investorov o niečo menej pravdepodobný ako v predchádzajúcich mesiacoch. Tu je prehľadná tabulka štátov s cenami ich CDS.

PageRank ikona zdarma