Alaska Permanent Fund

Alaska Permanent Fund Simplifies Its Investments

Aljašský štátny investičný fond, Alaska Permanent Fund, spravuje od roku 1976 príjimy štátu z prenájmu ropných polí, predaja licencií atď. V nasledujúcich mesiacoch plánuje prepustiť viacero manažérov, ktorí investujú peniaze fondu do firiem s nízkou trhovou kapitalizáciou (tzv. small caps). Okrem toho chce presunúť ďalšiu časť aktív do pasívne spravovaných fondov. Podiel aktívne spravovaných investícii fondu má týmto klesnúť z 62% na 55%. Na Aljaške teda stále častejšie priznávajú, že pasívne spravované fondy sú dobrou investíciou.

PageRank ikona zdarma