University of Chicago

Budúcnosť správy majetku

Eugene FamaVrelo odporúčam diskusiu na Chicago Booth Management Conference 2010 s Eugenom Famom a Davidom Boothom. Eugena Famu čitateľom môjho blogu asi netreba zvlášť predstavovať. Je profeserom finančnej ekonómie na University of Chicago a tvorcom teórie efektívnych trhov (TET), ktorá je základom pasívneho investovania. David Booth bol Famovým študentom a v súčastnosti spolupracujú v spoločnosti Dimensional Fund Advisors, ktorá spravuje približne 160 miliárd USD v pasívnych fondoch opierajúc sa o TET.

→ continue reading

Fama o finančnej reforme (Fama on Financial Reform)

Eugene FamaOdporúčam pozrieť si rozhovor s profesorom Eugenom Famom z University of Chicago, jedným zo zakladateľov moderných financií, o teórii efektívnych trhov a finančnej reforme v USA. Profesor Fama v rozhovore na stanici CNBC zhodnotil finančnú reformu v USA ako nepodarenú. Za najlepšie považuje, keby sa banky v problémoch nezachraňovali, ale jednoducho nechali skrachovať. Zachraňovanie bánk z peňazí daňových poplatníkov nie je vlastné kapitalizmu. Je to štátny zásah do trhu, ktorý umožňuje bankám správať sa nezodpovedne.

→ continue reading

Grécke mýty a tragédia eura (Greek Myths and the Euro Tragedy)

GreeceThe Wall Street Journal zverejnil pred pár dňami výborný článok (alebo tu) Johna Cochranea z University of Chicago o gréckej kríze a jej dosahu na euro. Vo svojom článku vidí ako možné scenáre vývoja buď ďalšie štátne krachy, alebo hyperinfláciu spôsobenú ECB, ktorá bude púšťať do obehu nové peniaze na kúpu bezcenných štátnych dlhopisov. Odporúčam každému prečítať si celý jeho článok, aj keď je v angličtine. Stojí to za to!

Cochrane sa zameriava najmä na tvrdenia, ktorými politici ospravedlňujú obrovskú pomoc Grécku:

→ continue reading

Top Mutual Funds: Luck or Skill? New Study Questions ‘Active’ Managers

Luck vs SkillEugene Fama z University of Chicago a Kenneth French z Dartmouth College vypracovali minulý rok štúdiu, v ktorej analyzovali výkonnosť 3 126 aktívne spravovaných akciových fondov v USA v rokoch 1984 až 2006. Profesori vo svojej štúdii zistili, že nadpriemerné výsledky, ktoré niektoré fondy dosahujú, sú z veľkej časti dielom náhody. Takmer žiadne podielové fondy po odrátaní poplatkov a faktoru šťastia nedokážu dosahovať dlhodobo lepšie výsledky ako trh a investori nie sú v stave rozoznať fondy, ktoré dosahajú dobré výsledky vďaka náhode od tých niekoľko fondov, ktoré ich dosahujú vďaka schopnostiam ich manažérov. Štúdia takisto ukázala, že investori, ktorí by investovali do indexových fodnov s nízkymi poplatkami, by dosiahli rovnako dobré výsledky ako najlepšie 3 percentá fondov v štúdii.

My Life in Finance

Eugene FamaEugene Fama, profesor na University of Chicago a otec teórie efektívnych trhov (EMH), pripravil pre nasledujúce vydanie odborného časopisu Annual Review of Financial Economics svoju autobiografiu. Spomína v nej samozrejme na začiatky EMH, ale aj na Capital Asset Pricing Model (CAPM), či na jeho slávny trojfaktorový model vysvetlujúci výnosy akcií. Rozhodne zaujímavé čítanie pre zástancov pasívneho (indexového) investovania a dôvod na zamyslenie pre aktívnych investorov a správcov podielových fondov.

Interview with Richard Thaler

Richard Thaler, profesor na University of Chicago, zastáva názor, že nie je možné poraziť trh bez zvýšeného rizika.

Tu je séria rozhovorov s chicágskymi profesormi.

PageRank ikona zdarma