return

Náklady podielových fondov dokážu predpovedať výnosy

PoplatkySpoločnosť Morningstar Inc. je známa výskumom a analyzovaním podielových fondov. Bola založená v roku 1982, pôsobí v 20 krajinách sveta a finančným poradcom, či investorom ponúka podrobné informácie o vyše 350 000 investičných inštrumentoch. Známy je najmä jej hodnotiaci systém, v ktorom fondy dostávajú od jednej po päť hviezdičiek v závislosti od ich kvality. → continue reading

Dow Jones na 50 000 o 5 rokov! (Dow 50,000 In Five Years!)

GuruRichard Ferri vo svojom článku pre Forbes píše, že predpovedanie trhov je viac marketingovou stratégiou ako čím koľvek iným. Predpovedaním trhov rôzni „guruovia“ predstierajú, že majú nadanie, či schopnosť predpovedať a porážať trh. Keď sa im jedna z ich mnohých predpovedí podarí (napríklad Dow dosiahne hodnotu 50 000 bodov do roku 2015), ľudia majú tendenciu počúvať ich rady a odporúčania a pri tom prehliadať ich nevydarené predpovede, ktorých bola väčšina.

→ continue reading

Je minulá výkonnosť dôležitá? (Does Past Performance Matter?)

Mutual FundsSpoločnosť S&P zverejňuje okrem hodnotenia výkonnosti podielových fondov dva krát do roka aj hodnotenie toho, do akej miery si fondy dokážu udržať svoju výkonnosť aj v nasledujúcich rokoch. Ak totiž výborné zhodnotenie fondu XY v jednom roku nie je len zhodou viacerých náhod, ale dôsledok schopností manažéra fondu, potom musí tento fond dosiahnuť skvelé výsledky aj v druhom, treťom, štvrtom a ďalších rokoch. → continue reading

Výkonnosť podielových fondov a poplatky (On Mutual Funds Returns and Fees)

Mutual FundsSprávcovia podielových fondov si od nás pýtajú nemalé poplatky. Či už je to za správu, alebo vstupný, výstupný poplatok, poplatok za depozitára, poplatky za obchodovanie, v USA sú bežné poplatky za marketing a podporu predaja fondov – tzv. 12b-1 poplatky, atď. Tieto náklady, a nie malé,  hradí samozrejme nik iný než investor. Je preto namieste otázka, aký vplyv majú tieto poplatky na výkonnosť fondov.

→ continue reading

PageRank ikona zdarma