Kenneth French

Kenneth French o aktívnom investovaní (Prof. Kenneth French on Stock Picking)

Kenneth FrenchPozrite si krátky (ani nie 6 minút) rozhovor s Kennethom Frenchom, profesorom financií na Dartmouth College. Profesor French zdôrazňuje, že pasívny investor musí logicky z definície rok čo rok dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako priemer aktívnych investorov.

→ continue reading

Public vs. Private Equity

Kenneth FrenchProfesori Fama a French nepovažujú investíciu do Private Equity fondov za diverzifikáciu rizika. Podľa ich názoru výnosy tejto triedy aktív neboli dostatočne vysoké vzhľadom na s nimi spojené riziko. Tak isto je problémom aj nedostatok dát, ktoré by slúžili na relevantné analýzy.

→ continue reading

Do akej miery sú výnosy fondov dielom náhody? (Just How Lucky Is Your Mutual Fund Manager?)

Eugene FamaProfesor Eugene Fama diskutoval v interview pre magazín US News výsledky svojej štúdie o výkonnosti aktívne spravovaných podielových fondov. Simulovali v nej spolu s profesorom Kennethom Frenchom svet, v ktorom nemajú manažéri podielových fondov žiadne nadpriemerné ani podpriemerné schopnosti.

→ continue reading

Fama and French on Semi-Variance (Fama a French o semivariancii)

Kenneth FrenchProfesori Fama a French, známi svojim postojom v prospech pasívneho investovania, sa na svojom blogu vyjadrili k používaniu semivariancie ako ukazovatelu rizika. Na rozdiel od variancie, príp. štandardnej odchýlky, semivariancia v investovaní sa vzťahuje len na odchýlky od priemeru smerom nadol (keďže investori sa neobávajú nadpriemerných výsledkov, ale podpriemerných). Obaja však vyjadrujú pochybnosti k použitiu semivariancie ako ukazovatela rizika na dlhších obdobiach ako jeden rok, keďže pravdepodobnostné rozdelenie ročných akciových výnosov nie je symetrické.

→ continue reading

Does Gold Belong in My Portfolio? (Patrí zlato do portfólia?)

GoldPo vyše mesačnej odmlke prispeli profesori Fama z University of Chicago a French z Dartmouth College na svoj blog odporúčaním pre investorov ohladne zlata. Podľa rady oboch profesorov by zlato nemalo tvoriť súčasť portfólií bežných investorov, keďže riziko s ním spojené nevyváži výnos očakávaný investormi. Zmysel by malo v portfóliu napr. pre zberateľov, ktorí z neho tým pádom poberajú aj tzv. consumption dividendu.

→ continue reading

Top Mutual Funds: Luck or Skill? New Study Questions ‘Active’ Managers

Luck vs SkillEugene Fama z University of Chicago a Kenneth French z Dartmouth College vypracovali minulý rok štúdiu, v ktorej analyzovali výkonnosť 3 126 aktívne spravovaných akciových fondov v USA v rokoch 1984 až 2006. Profesori vo svojej štúdii zistili, že nadpriemerné výsledky, ktoré niektoré fondy dosahujú, sú z veľkej časti dielom náhody. Takmer žiadne podielové fondy po odrátaní poplatkov a faktoru šťastia nedokážu dosahovať dlhodobo lepšie výsledky ako trh a investori nie sú v stave rozoznať fondy, ktoré dosahajú dobré výsledky vďaka náhode od tých niekoľko fondov, ktoré ich dosahujú vďaka schopnostiam ich manažérov. Štúdia takisto ukázala, že investori, ktorí by investovali do indexových fodnov s nízkymi poplatkami, by dosiahli rovnako dobré výsledky ako najlepšie 3 percentá fondov v štúdii.

Why Investors Are Flocking to Index Funds

Časopis US News zverejnil včera článok o indexových fondoch. Pasívne (indexové) fondy pritiahli v USA v roku 2008 47 miliárd USD, zatiaľ čo z aktívne spravovaných fondov v USA odišlo 214 miliárd USD. V roku 2009 bol trend podobný. Z aktívne spravovaných podielových fondov odišlo 37 mld USD a do indexových fondov pritieklo 36 mld USD. Zdá sa, že investori sú sklamaní z výsledkov aktívnych fondov, ktoré tvrdia, že dokážu poraziť trh a doniesť podielnikom nadpriemerné výnosy a viac sa zaujímajú o náklady spojené s investovaním. Výskum totiž ukazuje, že medzi poplatkami vo fonde a jeho výnosom je negatívny vzťah – vyššie poplatky vedú k nižším výnosom (viď napr.  štúdia od Kennetha Frencha The Cost of Active Investing).

PageRank ikona zdarma