Journal of Investing

Nový ukazovateľ nákladov pre podielové fondy (Mutual Funds and the New Total Expense Ratio)

FeesJohn Haslem z University of Maryland vo svojom článku Mutual Funds and the New Total Expense Ratio v Journal of Investing navrhuje nový ukazovateľ nákladov pre podielové fondy. Podrobne rozoberá jednotlivé nákladové položky a výdavky (poradcom, distribútorom, poplatky za právne služby, audit, depozitára, marketing etc.), ktoré sa platia z peňazí investorov. → continue reading

PageRank ikona zdarma