HDP

US akcie 1871-2010

StocksPozrite si graf amerického akciového indexu S&P 500 za posledných skoro 140 rokov. Ide o graf očistený o infláciu bez zarátania reinvestovaných dividend. Ako vidieť, akcie na rozdiel od komodít, či mien zvyknú vykazovať dlhodobý trend, ktorý sa neoplatí ignorovať. Investovanie do akciového trhu je akoby investovaním do ekonomiky danej krajiny.

→ continue reading

Po páde (After the Fall)

Financial CrisisCarmen Reinhart z University of Maryland a Vincent Reinhart z American Enterprise Institute zverejnili štúdiu After the Fall, v ktorej skúmali správanie reálneho (očisteného o infláciu) HDP, nezamestnanosti, inflácie, cien nehnuteľností atď desať rokov pred a desať rokov po vážnej kríze v rôznych postihnutých krajinách sveta. Napríklad skúmajú krach z 1929, ropný šok z 1973, krach akciového trhu v Japonsku z 90tych rokov, ale aj najnovšiu finančnú krízu.

→ continue reading

Aké presné sú predpovede ekonómov? (How accurate are the economic forecasts?)

ForecastsMnoho ľudí sa živí predpovedaním budúceho vývoja ekonomík, inflácie, indikátorov dôvery spotrebiteľov atď. Mnohí sa na tieto predpovede spoliehajú a mnohí investiční manažéri na základe nich investujú peniaze sporiteľov v podielových fondoch, alebo dávajú odporúčania svojim klientom. → continue reading

Verejné dlhy voči HDP (Public Debt Levels)

DebtsPekné porovnanie zadlženosti k HDP krajín G7 a rozvíjajúcich sa ekonomík. Napr. verejný dlh Japonska voči HDP predstavuje 192,1%, Čína má 18,2% a Rusko 6,9%.

English summary: Nice comparison of public debts to the GDP of G7 countries and emerging market economies. For example Japan’s public debt climbed to 192.1%, China’s indebtedness amounts to 18.2% and Russia’s to 6.9%.

Holding back job growth? Workers’ awesome output

Productivity growthOd krízy sa dalo čakať všeličo, no zrejme nikto netušil, že prinesie taký razantný nárast produktivity práce. V porovnaní s rokom 2007 produkujú firmy v USA o 3% menej produktov a služieb, no Američania pracujú až o 10% menej hodín. Produktivita práce vzrástla o 3,8% v roku 2008, čo podľa ekonomickej teórie v dlhodobom horizonte vedie k rastu HDP a zvyšovaniu životnej úrovne. Zatiaľ nie je jasné, čo za týmto nárastom – najväčším za posledných 7 rokov – stojí.

→ continue reading

PageRank ikona zdarma