Eugene Fama

Čo ak budú investovať všetci pasívne?

InvestingPasívne investovanie funguje na myšlienke, že trhy sú efektívne. Inými slovami, na trhu je dostatok aktívnych investorov, analytikov, prognostikov atď, ktorí reagujú na nové informácie (napr. kvartálne výsledky firiem…), a tak ich zapracúvajú do ceny akcií, či iných cenných papierov takmer okamžite. To zaručuje, že minulé informácie sa už nedajú použiť na dosahovanie nadpriemerných výnosov (bez podstúpenia primeraného rizika).

→ continue reading

Výkonnosť slovenských podielových fondov – časť 3.

Eugene FamaV minulej časti seriálu som začal úvodom mojej diplomovej práce o výkonnosti slovenských podielových fondov a o pasívnom investovaní všeobecne. Dnes by som chcel pokročiť ďalej a venovať sa teórií efektívnych trhov a random walk modelu, na ktorých je pasívne, či indexové investovanie založené.
→ continue reading

Budúcnosť správy majetku

Eugene FamaVrelo odporúčam diskusiu na Chicago Booth Management Conference 2010 s Eugenom Famom a Davidom Boothom. Eugena Famu čitateľom môjho blogu asi netreba zvlášť predstavovať. Je profeserom finančnej ekonómie na University of Chicago a tvorcom teórie efektívnych trhov (TET), ktorá je základom pasívneho investovania. David Booth bol Famovým študentom a v súčastnosti spolupracujú v spoločnosti Dimensional Fund Advisors, ktorá spravuje približne 160 miliárd USD v pasívnych fondoch opierajúc sa o TET.

→ continue reading

Interview s Eugenom Famom

Eugene FamaPri surfovaní na internete som narazil na 3 roky staré interview s Eugenom Famom na stránkach mineapoliského FEDu. Fama je tvorcom teórie efektívnych trhov, jedným z kandidátov na tohtoročnú Nobelovu cenu za ekonómiu, vyučuje financie na University of Chicago.

V interview sa venuje viacerým témam, no hlavnú časť tvoria samozrejem otázky v súvislosti s teóriou efektívnych trhov a teda možnosťou porážať trh bez podstúpenia nadmerného rizika. Fama samozrejme zastáva názor, že na rozvinutých akciových trhoch ako je napr. ten americký, alebo európske je to takmer vylúčené. Čo sa týka trhov rozvíjajúcich sa krajín a hedgových fondov je tiež skeptický, no bude si treba počkať ešte niekoľko rokov, keďže dáta, ktoré máme k dispozícii, ešte nie sú dostatočné.

Public vs. Private Equity

Kenneth FrenchProfesori Fama a French nepovažujú investíciu do Private Equity fondov za diverzifikáciu rizika. Podľa ich názoru výnosy tejto triedy aktív neboli dostatočne vysoké vzhľadom na s nimi spojené riziko. Tak isto je problémom aj nedostatok dát, ktoré by slúžili na relevantné analýzy.

→ continue reading

Do akej miery sú výnosy fondov dielom náhody? (Just How Lucky Is Your Mutual Fund Manager?)

Eugene FamaProfesor Eugene Fama diskutoval v interview pre magazín US News výsledky svojej štúdie o výkonnosti aktívne spravovaných podielových fondov. Simulovali v nej spolu s profesorom Kennethom Frenchom svet, v ktorom nemajú manažéri podielových fondov žiadne nadpriemerné ani podpriemerné schopnosti.

→ continue reading

PageRank ikona zdarma