časovanie trhu

Časovanie trhu opäť nevyšlo

Heinz BednarMnoho článkov na tomto blogu poukazuje na to, že investiční manažéri nedokážu časovať trh, ani ho poraziť. Nedávno ma v tomto presvedčení utvrdil aj rozhovor s Heinzom Bednarom, šéfom Erste Asset Management – správcovskej spolčnosti rakúskej bankovej skupiny Erste. Pod pána Bednara spadá napríklad aj správca fondov Slovenskej sporiteľne.

→ continue reading

Výkonnosť podielových fondov – časť 6.

Market TimingV ďalšej časti seriálu sa pozrieme na niekoľko štúdií, ktoré sa zaoberali otázkou, do akej miery je možné časovať trh a s akou úspešnosťou. Teda do akej miery je možné predvídať vrcholy trhu a jeho dná, predpovedať burzové krachy a niekoľkoročné býčie trhy.

→ continue reading

Výkonnosť slovenských podielových fondov – časť 5.

Stock pickingV tejto a ďalších niekoľko častiach seriálu sa pozrieme na aktívne investovanie, technickú a fundamentálnu analýzu a v súvislosti s nimi aj na výsledky odborných štúdií zameraných na ich úspešnosť. Keďže je v Európe aktívne investovanie s veľkou prevahou prevládajúca forma investovania, zameral som sa vo svojej diplomovej práci najmä na štúdie, ktoré ukazujú aktívne investovanie v nie tak ružovom svetle. Je dobré mať k dispozícii aj pohľad druhej strany a na základe toho sa potom rozhodnúť.

→ continue reading

Zlé časovanie uberá z výnosov

MarketTimingSpoločnosť Morningstar zverejnila dáta o výnosoch investorov v podielových fondoch v USA za poslednú dekádu. Tá bola pre investorov obzvlášť ťažká. Zažili 4 veľmi dobré roky, 4 veľmi ťažké a 2 roky s jednocifernými ziskami. Najmä rok 2008 bol krízový, kedy veľká časť investorov predávala podiely vo fondoch, aby sa smutne prizerala dvojnásobným prírastkom akciových fondov v roku 2009. Analytici zo spoločnosti Morningstar si teda tento krát zobrali pod drobnohľad výnosy nie fondových manažérov, ale samotných investorov. Snažili sa ukázať, či sú investori lepší v časovaní trhu ako fondoví manažéri a či ich tak dokážu poraziť.

→ continue reading

De-Snooping Market Timing Rules (Výkonnosť indikátorov po zohľadnení data miningu)

Market timingMnoho analytikov tvrdiacich vo svojich štúdiach, že existujú indikátory schopné správne časovať trh a dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako pasívna investícia, zabúda očistiť svoje výsledky o tzv. data snooping, alebo data mining bias. Táto chyba sa vyskytuje pri testovaní veľkého množstva hypotéz – v tomto prípade veľkého množstva indikátorov a ich nastavení – na obmedzenom množstve dát. Ekonómovia zvyknú testovať tisíce indikátorov len na niekoľkých rokoch dát.

→ continue reading

Asset Allocation: Investing’s Only Free Lunch

MorningstarNa stránke spoločnosti Morningstar vyšiel výborný článok o pozitívach diverzifikácie a rebalansovania portfólia. Mnohí investori sa totiž snažia zbohatnúť cez noc vyberaním horúcich technologických akcií, alebo časovaním trhu. Skutočnosť je však taká, že ani profesionály nedokážu dlhodobo úspešne časovať trh, alebo vyberať jednotlivé akcie (stock picking). Jediné veci, ktoré investor môže ovplyvniť  a sú plne v jeho moci, sú poplatky a alokácia aktív čiže diverzifikácia.

→ continue reading

The Price is Right!

Mutual FundsDôvodom, prečo pasívne investovanie funguje, je fakt, že ceny akcií sú v ktorom koľvek okamihu najlepším odhadom ich skutočnej ceny. Investori, ktorí sa pokúšajú poraziť trh tým, že kupujú ‘podhodnotené’ akcie a predávajú ‘nadhodnotené’ akcie vlastne tvrdia, že majú viac informácií ako investiční profesionáli v bankách, podielových fondoch, dôchodkových fondoch atď.

→ continue reading

PageRank ikona zdarma