Trading

Aká je úspešnosť traderov? Mizivá.

Trading rovná sa gambling

GamblingMnoho štúdií a výskumov sa zaboerá výkonnosťou podielových fondov a ich schopnosťou porážať trh. Tie ukazujú (napr. tu), že trh poráža fondy a nie naopak. Mnohí si možno pomyslia, že je to možno inak, pokiaľ ide o jednotlivcov. Čo ak podielovým fondom v skutočnosti o porážanie trhu ani nejde? Jednak kvôli legislatívnym prekážkam obmedzujúcim investičné stratégie, ale aj zo strachu, že pri nadmernom riskovaní skôr o peniaze prídu ako by ich zarobili. A tak sa manažéri fondov radšej do ničoho nepúšťajú, aby nemuseli odísť zo svojich dobre platených pozícií.

→ continue reading

Vzdelanie vynáša viac ako špekulácie

Namiesto aktívneho investovania zvyknem často odporúčať ako lepšiu alternatívu vzdelávanie, investovanie do vlastného rozvoja. Nejde len o výhodnejšie uložené peniaze, ale aj o prínosnejšie trávenie času. Určite totiž skoro každý vo svojom okolí pozná oveľa viac vzdelaných ľudí, ktorí dosahujú zaujímavé ohodnotenie v práci a tiež duševné naplnenie, ako aktívnych investorov, či traderov, ktorí sa špekuláciami na finančných trhoch skutočne živia. Tých druhých je naozaj ako šafránu.

→ continue reading

PageRank ikona zdarma