Prezident Obama používa indexové fondy

Barack ObamaPrezident Obama s manželkou podali majetkové priznanie za rok 2010, z ktorého vyplýva, že ich finančný majetok sa pohybuje v rozmedzí 2,8 – 11,8 milióna USD. Presné číslo ťažko zistiť, keďže pravidlá pre majetkové priznanie umožňujú uvádzať majetok politikov v širokom rozpätí. No aj tak môže Obamovo priznanie slúžiť ako dobrý zdroj inšpirácie.

Väčšinu financií má rodina uloženú v US dlhopisoch so splatnosťou maximálne do 10 rokov, z toho značná časť je uložená vo veľmi krátkych dlhopisoch so splatnosťou do 1 roka. To je veľmi vhodné v prípade zvyšovania úrokových mier. Dlhopisy s dlhými splatnosťami by totiž pri sprísňovaní menovej politiky prišli o väčšiu časť svojej hodnoty ako dlhopisy s kratšími splatnoťami.

Obamovci majú zrejme nízku schopnosť niesť akciové riziko, alebo vedia niečo, čo mi ostatní nevieme. Z celkového priznaného majetku uviedli, že v akciách majú  iba 200 000 až 450 000 USD. V akciovej časti portfólia stavili výlučne na pasívne riadený indexový fond spoločnosti Vanguard s názvom Vanguard 500 Index Fund. Ako z názvu vyplýva, tento fond kopíruje vývoj indexu S&P 500.

Jedná sa o najstarší indexový fond – založený v roku 1975, v ktorom je uložených približne 112 miliárd USD. Nejde pri tom o žiadny elitársky fond, ktorý by bol prístupný len top politikom a najbohatším ľuďom. Práve naopak, je voľne dostupný pre každého investora v USA.

Vstupné a výstupné poplatky tohto fondu sú samozrejme nulové. Obama vlastní podielové listy, za ktoré platí ročný správcovský poplatok vo výške 0,06% (pri investícii pod 10 000 USD by to bolo 0,17% p.a.). Porovnajte si to s fondami, ktoré ponúkajú správcovské spoločnosti na Slovensku. Rozdiel, určite uznáte, je ohromujúci.

Čo sa týka rozloženia Obamovho portfólia, z dostupných informácií sa mi nezdá príliš ideálne. Bolo by vhodné indexovými fondami pokryť aj iné akciové trhy, či segmenty, nie len veľké US spoločnosti (napr tzv. small caps, alebo európske akcie, či akcie rozvíjajúcich sa krajín). Vzhľadom na Obamov vek by bolo vhodnejšie uložiť ešte väčšiu časť portfólia do akcií.  Na druhej strane je chvályhodné a inšpirujúce to, že akcie, ktoré má, sú držané prostredníctvom indexového fondu, kde s jeho peniazmi nešpekulujú rôzni “odborníci”, ktorí si pýtajú neúmerné poplatky a trh aj tak dlhodobo neporazia.

Okrem toho majú Obamovci železnú rezervu v hodnote 250 000 až 400 000 USD na bežnom účte v banke JP Morgan Chase. Prezident s manželkou myslia samozrejme aj na budúcnosť svojich detí. Každá z ich dvoch dcér má uzavreté účelové sporenie určené na univerzitné vzdelanie v hodnote 100 000 až 250 000 USD. V roku 2010 tiež priznal príjimy za svoje knihy Dream from my Father (1 až 5 miliónov USD) a Audacity of Hope (100 000 až 1 000 000 USD).

Z môjho pohľadu ako zástancu pasívneho investovania som rád, že aj prezident Obama prestal dôverovať aktívnym správcom peňazí a prišiel na to, že finančné trhy sú naozaj efektívne, tzn. nové informácie zapracúvajú do cien akcií a iných cenných papierov bleskurýchlo. Inak povedané, na efektívnom trhu nie je možné profitovať z minulých informácií – napríklad z historických cien akcií, ktoré sa používajú pri technickej analýze, alebo finančných správ spoločností, ktoré sa používajú pri fundamentálnej analýze.

Via Yahoo Finance.

Foto: Passportmagazine.com.


pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma