Mutual Fund Incubation

Richard Evans z University of Virginia zverejnil v roku 2008 štúdiu Mutual Fund Incubation, ktorá má onedlho vyjsť v prestížnom ekonomickom časopise Journal of Finance. Skúmal v nej stratégiu správcovských spoločností zvanú inkubácia, ktorej cieľom je zvýšiť majetok v správe a tak cez poplatky aj ich výnosy. Inkubácia fondov znamená, že správcovská spoločnosť založí niekoľko fondov s minimálnym majetkom v správe, ktorý sama poskytne. Tieto fondy sú akoby v skúšobnej prevádzke a nie sú ponúkané verejne. Fondy, ktorý z tejto skúšobnej doby vyjdú úspešne, sú ponúknuté verejnosti, ostatné zaniknú.

Evans zistil na vzorke novovytvorených fondov (bolo ich 1048) v USA medzi rokmi 1996 – 2005, že výkonnosť fondov, ktoré prešli inkubáciou, bola počas inkubačnej periódy o 3,5% vyššia ako výkonnosť porovnateľných fondov, ktoré ich správcovské spoločnosti otvorili bez toho, aby museli prejsť inkubačným testom. Týmto spôsobom sa teda správcovské spoločnosti snažia prilákať investorov do fondov s vyššími výnosmi. No po inkubácii sa výnosy inkubovaných fondov znížili a dostali sa na úroveň podielových fondov, ktoré sa nezúčastnili inkubácie. Z toho môže vyplývať, že správcovské spoločnosti nedokážu vybrať nadpriemerných manažérov fondov ani prostredníctvom inkubácie. Je potom otvorenou otázkou, prečo by takýmto spoločnostiam mali investori zverovať svoje peniaze a platiť vysoké poplatky za správu.

Fakt, že výnosy fondov, ktoré sa v inkubácii nepresadili, sa nezohľadňujú v databázach podielových fondov, vedie k nadhodnoteniu výkonnosti podielových fondov ako celku pri ich porovnávaní s výsledkami trhu (s výsledkami indexov). Toto je ďalším argumentom v prospech pasívne spravovaných podielových fondov.


pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma