Vanguard

How Men’s Overconfidence Hurts Them as Investors

Spoločnosť Vanguard prišla s výskumom, v ktorom tvrdí, že ženy sú spravidla lepšími investormi ako muži. Muži sú pri investovaní príliš sebavedomí a v šume množstva finančných správ vidia signály, ktoré tam vôbec nie sú. K podobnému výsledku prišli vo svojej známej štúdii Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence and Common Stock Investment Terrance Odean z University of California v Berkley a Brad Barber z University of California v Davis. → continue reading

Bogleheads

Jack BogleInvestičné fórum o pasívnom investovaní inšpirované Jackom Bogleom. Je síce v angličtine, no investorom ho veľmi doporučujem. Jednak sa môžete na týchto fórach veľa naučiť a začiatočníci môžu získať prvotné informácie o pasívnom (indexovom) investovaní. Pre začiatočníkov veľmi v skratke zhrniem, že pasívne investovanie je založené na presvedčení, že všetky verejne dostupné informácie sa takmer okamžite po zverejnení pôsobením investorov, alebo špekulantov, premietnu do ceny akcií, dlhopisov atď. Využívať teda na investovanie minulé ceny (ako je zvykom pri technickej analýze), alebo informácie z verejne dostupných výročných správ, výkazov ziskov a strát etc. (čo je základom fundamentálnej analýzy) je vopred odsúdené na neúspech.

PageRank ikona zdarma