štúdia

Technical Trading Thoroughly Tested on Emerging Currencies (Testovanie technickej analýzy na menových pároch rozvíjajúcich sa krajín)

Technical AnalysisObchodovanie s menovými pármi je brokermi a v médiach často prezentované ako rýchla a ľahká cesta k úspechu a bohatsvu. ‘Experti’ zvyčajne odporúčajú investorom spoliehať sa na technickú analýzu, pri ktorej sa používajú len údaje o minulých cenách. Nič iné okrem grafu daného menového páru, akcie, alebo akéhokoľvek aktíva nie je dôležité. Investori používajúci technickú analýzu zakresľujú do grafov rôzne indikátory – napr. kĺzavé priemery, RSI, obrazce ako supporty, rezistancie, trojuholníky atď. Dúfajú pri tom, že z minulého vývoja môžu určiť ten budúci.

→ continue reading

De-Snooping Market Timing Rules (Výkonnosť indikátorov po zohľadnení data miningu)

Market timingMnoho analytikov tvrdiacich vo svojich štúdiach, že existujú indikátory schopné správne časovať trh a dosiahnuť vyššiu výkonnosť ako pasívna investícia, zabúda očistiť svoje výsledky o tzv. data snooping, alebo data mining bias. Táto chyba sa vyskytuje pri testovaní veľkého množstva hypotéz – v tomto prípade veľkého množstva indikátorov a ich nastavení – na obmedzenom množstve dát. Ekonómovia zvyknú testovať tisíce indikátorov len na niekoľkých rokoch dát.

→ continue reading

Do Behavioral Funds Work? (Fungujú fondy využívajúce behaviorálnu ekonómiu?)

Behavioral FinanceZástancovia behaviorálnej ekonómie odhalili množstvo omylov v uvažovaní (napr. gamblerov omyl – ak pri hode mincou padne veľa krát po sebe hlava, ľudia majú tendenciu myslieť si, že pri ďalšom hode padne znak s väčšou pravdepodobnosťou) a tvrdia, že ľudia sú vo svojom rozmýšlaní iracionálni, čo by sa dalo využiť pri investovaní.

Avšak jedna vec sú teoretické štúdie o iracionálnom uvažovaní často vykonávané v umelých, nereálnych podmienkach a druhá vec je tieto poznatky využiť v obchodovaní na dosiahnutie nadpriemerných výnosov – či už kvôli nákladom spojeným s využívaním behaviorálnej ekonómie pri obchodovaní, alebo kvôli faktu, že investori nerobia donekonečna chybné rozhodnutia a dokážu sa z nich poučiť.

→ continue reading

The Price is Right!

Mutual FundsDôvodom, prečo pasívne investovanie funguje, je fakt, že ceny akcií sú v ktorom koľvek okamihu najlepším odhadom ich skutočnej ceny. Investori, ktorí sa pokúšajú poraziť trh tým, že kupujú ‘podhodnotené’ akcie a predávajú ‘nadhodnotené’ akcie vlastne tvrdia, že majú viac informácií ako investiční profesionáli v bankách, podielových fondoch, dôchodkových fondoch atď.

→ continue reading

The Role of Trading Costs

Roger Edelen (University of California), Richard Evans (University of Virginia) a Gregory Kadlec (Virginia Polytechnic Institute) zverejnili v roku 2007 štúdiu, v ktorej skúmali výšku transakčných nákladov podielových fondov a ich vplyv na výkonnosť týchto fondov. Skúmali 1706 akciových fondov v USA v období rokov 1995 až 2005. Zistili, že priemerná výška transakčných nákladov je 1,44% p.a. (aby sme dostali celkové náklady treba prirátať ešte 1,21% p.a. náklady na správu) a vplýva negatívne na výnosy fondov s väčším majetkom v správe. V priemere každý 1 USD transakčných nákladov znižuje čisté aktíva v správe fondu o 0,41 USD.

PageRank ikona zdarma