poplatky

Asset Allocation: Investing’s Only Free Lunch

MorningstarNa stránke spoločnosti Morningstar vyšiel výborný článok o pozitívach diverzifikácie a rebalansovania portfólia. Mnohí investori sa totiž snažia zbohatnúť cez noc vyberaním horúcich technologických akcií, alebo časovaním trhu. Skutočnosť je však taká, že ani profesionály nedokážu dlhodobo úspešne časovať trh, alebo vyberať jednotlivé akcie (stock picking). Jediné veci, ktoré investor môže ovplyvniť  a sú plne v jeho moci, sú poplatky a alokácia aktív čiže diverzifikácia.

→ continue reading

Do Free ETF Trades Have a Hidden Price Tag?

iSharesBrokeri v USA začali ponúkať vybrané ETF (ETF sú jednoducho povedané indexové podielové fondy predávané na burze) bez toho, aby investori museli platiť poplatky za nákup, alebo predaj. Spoločnosť Charles Schwab poskytuje svoje vlastné ETF bez poplatkov za obchod a Fidelity sa dohodla so správcom fondov iShares, že bude poskytovať vybrané iShares bez poplatkov. Je to krok smerom k investorom. No aj brokeri musia z niečoho žiť, a tak treba sledovať, či sa u týchto fondov časom nezvýšia správcovské poplatky, aby nahradili výpadok prijímov. Viac sa dozviete tu.

Why Investors Are Flocking to Index Funds

Časopis US News zverejnil včera článok o indexových fondoch. Pasívne (indexové) fondy pritiahli v USA v roku 2008 47 miliárd USD, zatiaľ čo z aktívne spravovaných fondov v USA odišlo 214 miliárd USD. V roku 2009 bol trend podobný. Z aktívne spravovaných podielových fondov odišlo 37 mld USD a do indexových fondov pritieklo 36 mld USD. Zdá sa, že investori sú sklamaní z výsledkov aktívnych fondov, ktoré tvrdia, že dokážu poraziť trh a doniesť podielnikom nadpriemerné výnosy a viac sa zaujímajú o náklady spojené s investovaním. Výskum totiž ukazuje, že medzi poplatkami vo fonde a jeho výnosom je negatívny vzťah – vyššie poplatky vedú k nižším výnosom (viď napr.  štúdia od Kennetha Frencha The Cost of Active Investing).

Mutual Fund Incubation

Richard Evans z University of Virginia zverejnil v roku 2008 štúdiu Mutual Fund Incubation, ktorá má onedlho vyjsť v prestížnom ekonomickom časopise Journal of Finance. Skúmal v nej stratégiu správcovských spoločností zvanú inkubácia, ktorej cieľom je zvýšiť majetok v správe a tak cez poplatky aj ich výnosy. Inkubácia fondov znamená, že správcovská spoločnosť založí niekoľko fondov s minimálnym majetkom v správe, ktorý sama poskytne. → continue reading

The Hidden Costs Of Mutual Funds

Tento článok vo vydaní denníka The Wall Street Journal z 1.3.2010 ukazuje aké vysoké môžu byť transakčné náklady v podielových fondoch. Podľa spoločnosti Morningstar Inc. predstavujú tieto náklady v  akciový fondoch v USA priemerne 1,31% zo spravovaného majetku. Nejde pri tom len o tie najviditeľnejšie – poplatky obchodníkom s cennými papiermi. K ďaľším transakčným poplatkom patrí bid-ask spread (rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou) a vplyv na trh pri vykonaní obchodu.  Pre investorov je veľmi dôležité vedieť, aké vysoké sú tieto náklady, ktoré rovnako ako ročné poplatky za správu znižujú ich výnosy.

The Role of Trading Costs

Roger Edelen (University of California), Richard Evans (University of Virginia) a Gregory Kadlec (Virginia Polytechnic Institute) zverejnili v roku 2007 štúdiu, v ktorej skúmali výšku transakčných nákladov podielových fondov a ich vplyv na výkonnosť týchto fondov. Skúmali 1706 akciových fondov v USA v období rokov 1995 až 2005. Zistili, že priemerná výška transakčných nákladov je 1,44% p.a. (aby sme dostali celkové náklady treba prirátať ešte 1,21% p.a. náklady na správu) a vplýva negatívne na výnosy fondov s väčším majetkom v správe. V priemere každý 1 USD transakčných nákladov znižuje čisté aktíva v správe fondu o 0,41 USD.

PageRank ikona zdarma