passive investing

Mýty o nadpriemerných výnosoch (Myths about Alpha)

IndiaHemen Bhatia zverejnil v letnom vydaní odborného časopisu Journal of Indexes štúdiu, v ktorej analyzoval výkonnosť aktívne spravovaných podielových fondov na indickom akciovom trhu. Mnoho investorov je ochotných prijať fakt, že trhy vyspelých krajín sú efektívne (nie je na nich možné pravidelne prekonávať trh a dosiahnuť vyššie ako trhové výnosy), no keď ide o trhy rozvíjajúcich sa krajín ako napr Brazília, Čína, Mexiko, India a podobne, je pre nich myšlienka, že by tieto mohli byť efektívne, na smiech.

→ continue reading

Teória efektívnych trhov: evidencia z malej otvorenej ekonomiky (Efficient market hypothesis: evidence from a small open-economy)

ZEYNEL ABİDİN ÖZDEMİRZeynel Abidin Ozdemir z Gazi University v Ankare,v Turecku, sa vo svojej štúdii s názvom Efficient market hypothesis: evidence from a small open-economy rozhodol podrobiť skúmaniu Teóriu efektívnych trhov na istanbulskom akciovom parkete. Teória efektívnych trhov hovorí v skratke, že momentálna cena napr. akcie je najlepším odhadom jej budúcej hodnoty, pretože akákoľvek nová informácia je okamžite zakompnovaná do jej ceny. Nik na efektívnom trhu nedokáže dosiahnuť dlhodobo lepšie výnosy ako je trhový výnos, jedine ak vďaka náhode (podrobnejšie pozri tu a tu). → continue reading

Interview s Burtonom Malkielom (Interview with Burton Malkiel)

Burton MalkielPortál Indexuniverse.com zverejnil rozhovor s profesorom ekonómie na Princton University Burtonom Malkielom, ktorý je známy svojim presvedčením v prospech pasívneho investovania a indexových fondov. Ešte pred vznikom prvého indexového fondu vydal svoju slávnu knihu Random Walk Down Wall Steet. V rozhovore upozorňuje na veľké problémy rozvinutých krajín – vysokú zadlženosť, demografickú krízu, no na druhej strane vidí pozitívny vývoj v Číne. Burton Malkiel je sále aj takmer po 40ch rokoch zástancom pasívneho investovania.

→ continue reading

Neistota v trhových štatistikách (Uncertainty in Stock Statistics)

Technical AnalysisV tomto článku si prečítate o nepresnosti, neadekvátnosti strategií fundamentálnej i technickej analýzy. Existuje množstvo strategií, o mnohých boli napísané objemné knihy, no z nich len veľmi málo ak vôbec nejaké fungujú v reálnom živote. Čítať si o nejakej stratégii chvály na desiatkach strán a vyskúšať túto stratégiu v reále je rozdiel. Mnohé obchodné systémy fungujú len za určitých trhových podmienok, alebo prestanú fungovať akonáhle sa o nich ľudia dozvedia a začnú ich používať.

→ continue reading

PageRank ikona zdarma