ETF

ETF Tracking Error Explodes in 2009

Tracking error (zaostávanie fondu oproti indexu, ktorý napodobňuje) ETFiek obchodovaných v USA sa podľa správy spoločnosti Morningstar Inc. v roku dramaticky zvýšil. Z 0,59% v roku 2008 na 1,25% v minulom roku. Je to najmä vplyvom súčasnej krízy a boomu sektorových, komoditných a menových ETFiek. Pasívni, alebo indexoví investori by mali dobre zvážiť, ktoré ETF do svojho pasívneho portfólia nakúpia – napr. fondy investujúce do hlavných tried aktív, ako S&P 500, alebo DJ Euro Stoxx 50 majú zanedbateľný tracking error.

Via Indexuniverse.com.

Partial Indexing Works For Wall Street, Not Investors

Richard Ferri vo svojom ďalšom článku pre časopis Forbes kritizuje tzv. Enhanced indexing. Ide o investičnú stratégiu, pri ktorej sa na efektívnych trhoch investuje prostredníctvom indexových fondov a na ‘neefektívnych’ (za neefektívne sú často považované small caps akcie, akcie spoločností z rozvíjajúcich sa krajín atď.) prostredníctvom aktívne spravovaných fondov. Otázne však je ako určiť, ktorá trieda aktív je neefektívna (na neefektívnych trhoch je možné využiť verejne dostupné informácie na bezrizikový výnos) a kto má kryštáľovú guľu, aby vybral ten aktívny fond, ktorý v tejto triede aktív prekoná všetky ostatné.

Alaska Permanent Fund Simplifies Its Investments

Aljašský štátny investičný fond, Alaska Permanent Fund, spravuje od roku 1976 príjimy štátu z prenájmu ropných polí, predaja licencií atď. V nasledujúcich mesiacoch plánuje prepustiť viacero manažérov, ktorí investujú peniaze fondu do firiem s nízkou trhovou kapitalizáciou (tzv. small caps). Okrem toho chce presunúť ďalšiu časť aktív do pasívne spravovaných fondov. Podiel aktívne spravovaných investícii fondu má týmto klesnúť z 62% na 55%. Na Aljaške teda stále častejšie priznávajú, že pasívne spravované fondy sú dobrou investíciou.

PageRank ikona zdarma