časovanie trhu

Hardly any timers called decade’s major turning points

Mark HulbertMark Hulbert sleduje od roku 1980 výkonnosť okolo 180 investičných spravodajov (newsletters), ktoré svojim predplatitelom prinášajú pravidelne odporúčania ako poraziť trh (jeho službu nájdete tu). Pred pár dňami podrobil analýze schopnosť autorov týchto spravodajov predpovedať obraty na akciovom trhu za posledných 10 rokov – napr. vrchol býčieho trhu v marci 2000, dno medvedieho trhu v marci 2009, obrat v októbri 2002 a pod.

→ continue reading

Stop Trying to Time the Market

Časovanie trhu, teda činnosť, pri ktorej sa investori, alebo lepšie povedané špekulanti, snažia predpovedať vrcholy a dná trhu, je štatisticky odsúdená na neúspech. Nájdu sa, samozrejme, aj ľudia, ktorým sa to podarilo. No pri obrovskom počte investorov niet divu, že sa to zopár jednotlivcom podarí. Dlhodobo časovať trh je však nereálne. V tomto článku prináša jeho autor niekoľko citátov od známych investorov, ktorí od toho odrádzajú. Za všetkých uvediem citát od Petra Lyncha, bývalého manažéra fondov Fidelity: ”Nepamätám sa, kedy som videl meno nejakého investora, ktorý by časoval trh, na každoročnom zozname najbohatších ľudí, ktorý zverejňuje časopis Forbes. Keby bolo časovanie trhov naozaj možné, človek by si myslel, že niekto na tom už dávno zarobil miliardy.”

PageRank ikona zdarma