anomálie

Credit Ratings and Stock Return Anomalies (Úverové ratingy a trhové anomálie)

Stock marketEkonómovia za posledné roky objavili pri skúmaní minulých dát mnohé ‘anomálie’, ktoré uvádzajú ako dôkazy proti efektívnym trhom a indexovým fondom. Investori, ktorí by tieto anomálie vedeli využiť vo svoj prospech, by dosiahli nadpriemerné výnosy bez toho, aby podstúpili riziko. Ako príklad takejto anomálie sa dá uviesť napr. stock price momentum – akcie, ktoré rástli (padali) posledný rok, budú rásť (klesať) aj ďalší. V poslednom období sa ukazuje, že takmer všetky z týchto anomálií sú len zdanlivé, nedajú sa využiť kvôli vysokým transakčným nákladom, prípadne zaniknú onedlho po ich zverejnení.

→ continue reading

Transactions Costs and Beating the Market

Aswath Damodaran, profesor na Stern School of Business na New York University, priznáva, že je aktívny investor. No zároveň dodáva, že trh je do takej miery efektívny, že nie je možné využiť tzv. anomálie, ktoré akademici dosiaľ zdokumentovali. Damodaran uvádza, že za posledné 4 dekády sa výnos priemerného fondu pohyboval 1 až 1,5% pod výnosom indexu. Hlavný dôvod vidí v transakčných nákladoch – nejde len o poplatky za nákup prípadne predaj, ale aj bid-ask spready, alebo dopad na cenu obchodovaného aktíva. Napr. bid-ask spready u akcií s cenou pod jeden dolár tvoria často 20-25% ich ceny. Tieto akcie sú však často zdrojom popísaných anomálií, ktoré na papieri a pri testoch na historických dátach prinášajú ohromné výsledky. Výsledky na reálnych, živých dátach, sú však podpriemerné.

PageRank ikona zdarma