Financie

Z Warrena Buffeta sa stáva ďalšia bublina (Buffett Turns Into One More Corporate Bubble)

Warren BuffetNetradične ostrý a kritický článok na adresu Warrena Buffeta a jeho každoročných valných zhromaždení, ktoré sú pre jeho akcionárov a nasledovníkov vrcholom roka. Pre komentátorku The Wall Street Journal Alice Schroeder však Buffetova sláva z roka na rok upadá a jeho valné zhromaždenia sa stávajú jednou z posledných príležitostí vidieť kedysi slávneho investora na živo.

→ continue reading

Fama and French on Semi-Variance (Fama a French o semivariancii)

Kenneth FrenchProfesori Fama a French, známi svojim postojom v prospech pasívneho investovania, sa na svojom blogu vyjadrili k používaniu semivariancie ako ukazovatelu rizika. Na rozdiel od variancie, príp. štandardnej odchýlky, semivariancia v investovaní sa vzťahuje len na odchýlky od priemeru smerom nadol (keďže investori sa neobávajú nadpriemerných výsledkov, ale podpriemerných). Obaja však vyjadrujú pochybnosti k použitiu semivariancie ako ukazovatela rizika na dlhších obdobiach ako jeden rok, keďže pravdepodobnostné rozdelenie ročných akciových výnosov nie je symetrické.

→ continue reading

Cloning of Mutual Funds (Klonovanie podielových fondov)

Mutual FundsYu Wang a Marno Verbeek z Erasmus University v Rotterdame vo svojej štúdii Better than the Original? The Relative Success of Copycat Funds z februára 2010 skúmali výnosnosť stratégie spočívajúcej v napodobňovaní podielových fondov. Obaja vedci skúmali výkonnosť portfólií, ktoré kopírovali aktívne spravované akciové fondy v USA (3 046 fondov) v období 1985 až 2008. V USA majú totiž podielové fondy povinnosť zverejňnovať presné rozloženie majetku raz za kvartál.

→ continue reading

Does Gold Belong in My Portfolio? (Patrí zlato do portfólia?)

GoldPo vyše mesačnej odmlke prispeli profesori Fama z University of Chicago a French z Dartmouth College na svoj blog odporúčaním pre investorov ohladne zlata. Podľa rady oboch profesorov by zlato nemalo tvoriť súčasť portfólií bežných investorov, keďže riziko s ním spojené nevyváži výnos očakávaný investormi. Zmysel by malo v portfóliu napr. pre zberateľov, ktorí z neho tým pádom poberajú aj tzv. consumption dividendu.

→ continue reading

Wine Beats Russell Stocks (Investícia do vína porazila akcie)

WinePortál Bloomberg zverejnil včera článok o investovaní do vína. Dvaja švajčiarski vedci, Philippe Masset a Jean-Philippe Weisskopf, skúmali ceny top vín na 144 aukciách v období od 1996 do 2009 a tieto výnosy porovnali s výnosmi amerického akciového indexu Russel 3000 Index. Víno za skúmané obdobie porazilo akcie. Napr. od polovice roku 2008 do januára 2009 padol spomínaný index o 47%, zatiaľ čo najkvalitnejšie skúmané vína stratili 17% svojej hodnoty. Treba si však uvedomiť, že investovať do vína nie je lacná záležitosť. Kupujúci musí zabezpečiť jeho skladovanie, poistky a musí rátať s tým, že v prípade potreby ho nepremení na peniaze tak rýchlo ako akcie. Keď sa toto všetko zoberie do úvahy, investovanie do akcií alebo do vína by malo byť rovnako výnosné.

Via AbnormalReturns.

What’s the state of the economy? (Aký je stav ekonomiky?)

EconomicsRussel Investments zverejnili skvelú interaktívnu tabuľku stavu US ekonomiky. Porovnávajú sa v nej momentálne aktuálne údaje o najdôležitejších indikátoroch americkej ekonomiky ako napr. úrokové miery, inflácia, rast zamestnanosti v porovnaní s historickými údajmi.

Via research-finance.com.

Dejiny umenia prepísané peniazmi

Picasso: Weeping Woman 1937Oplatí sa investovať do umenia? Kniha britského ekonóma a zberateľa umeleckých diel Davida Thompsona Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů ukazuje na mnohých prípadoch aukcií, že to nie je také jednoznačné a jednoduché. Podľa správ, ktoré z médií často počúvame, by sa zdalo, že na investovaní do umenia sa dá len zbohatnúť. Thompson ale upozorňuje, že vyše 85% diel sú bezcenné, a aj keď narazíte na zvyšných 15% stále si nemôžete byť istí, že si toto dielo udrží hodnotu aj nasledujúce roky. Do toho treba zarátať dane, poplatky, poistky a zistíte, že investícia do akcií malých spoločností by vám zarobila porovnateľne ako najžiadanejšie umelecké diela. Dobre teda zvážte investíciu do umenia, či už je to váš vlastný nápad, alebo vám to doporučil váš privátny bankár.

Via SME.sk.

PageRank ikona zdarma