Private Equity

Private EquityPeter Morris z britského Centra pre výskum finančných inovácií – CSFI (Center for the Study of Financial Innovation) a bývalý bankár v Morgan Stanley prišiel so zaujímavou štúdiou o private equity priemylse.

Private equity predstavuje investovanie do spoločností neobchodovaných na burze. Často sa kupuje veľká časť, alebo celá spoločnosť s použitím najmä cudzích zdrojov, čo predstavuje zvýšené riziko pre investorov. Manažéri private equity fondov patria často medzi najbohatších ľudí vo finančnom priemysle najmä vďaka vysokým poplatkom, ktoré vyberajú od investorov za svoje služby (často sú to 2% p.a. z majetku v správe a 20% zo zisku). Prinieslo však investovanie do private equity výhody aj investorom? Peter Morris o tom pochybuje.

Vo svojej štúdii ukazuje, že:

  • skutočné výnosy fondov boli nižšie ako zverejňované výnosy
  • len veľmi malú časť výnosov možno pripísať schopnostiam manažérov; výšku výnosov možno takmer kompletne pripísať používaniu pákového efektu (čo prináša vyššie riziko) a pohybom akciového trhu
  • medzi private equity manažérmi a investormi sú podstatné konflikty záujmov

Morris nabáda investorov, aby prehodnotili výšku poplatkov, ktoré za ‘služby’ private equity manažérov platia a volá po nových spôsoboch hodnotenia výkonnosti private equity manažérov. Investori by si mali uvedomiť, že private equity nepredstavuje spôsob ako zarobiť nadpriemerné výnosy pri nízkom riziku. Práve naopak, ide o vysoko rizikové neprehľadné investície, kde vysoké poplatky zoberú investorom veľkú časť výnosov.

English summary: Peter Morris from the Center for the Study of Financial Innovation (CSFI) and a former banker at Morgan Stanley published an interesting study on private equity industry. Private equity is an asset class consisting of investments into companies that are not traded publicly. Private equity managers often buy a large stake or a whole company, take over the management of that company and try to sell the company by refloating it on a stock exchange for a profit. Substantial leverage is often used in this type of investment. Private equity managers belong to the wealthiest people in the finance industry due to high fees they charge from their investors (usually 2% p.a. and 20% on performance). Has private equity been beneficial to investors? Peter Morris doubt it.

He shows in the study that:

  • actual returns were lower than advertised returns
  • the skills of private equity managers account only for a small part of the overall returns of private equity investments; the returns can almost completely be accounted to the leverage effect and the general stock market performance
  • there are significant conflicts of interest between the managers and the investors

Mr Morris incites investors to reconsider the level of fees they pay for services of private equity managers and requires the private equity investments to be measured more rigorously. Investors should bear in mind that private equity is not here to earn exorbitant returns for you with minimum risk. The opposite is true. It is very risky, shady investment with high fees taking away a substantial part of returns.

Zdroj: DealBook a The Economist.


pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , , , , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma