The Price is Right!

Mutual FundsDôvodom, prečo pasívne investovanie funguje, je fakt, že ceny akcií sú v ktorom koľvek okamihu najlepším odhadom ich skutočnej ceny. Investori, ktorí sa pokúšajú poraziť trh tým, že kupujú ‘podhodnotené’ akcie a predávajú ‘nadhodnotené’ akcie vlastne tvrdia, že majú viac informácií ako investiční profesionáli v bankách, podielových fondoch, dôchodkových fondoch atď.

Cena cenných papierov (napr. akcií) sa mení s príchodom nových informácií, správ a tie sú z definície dopredu neznáme, nepredpovedateľné. Akonáhle sa nová informácia dostane na verejnosť, tisíce investorov začnú na základe nej okamžite jednať a do niekoľko sekúnd zapracujú novú informáciu do ceny daného cenného papiera. Len Bloomberg terminálov, ktoré umožňujú bleskové prijímanie správ a okamžité obchodovanie pre veľkých investorov je na svete vyše 300 000. Je preto klamlivé myslieť si, že napr. sledovaním minulých cien a používaním technickej alebo fundamentálnej analýzy je možné dlhodobo porážať trh.

Russ Wermers (University of Maryland), O. Scailett (University of Geneva) a Laurent Barras (McGill University) potvrdili tieto fakty svojou vedeckou prácou False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas. Skúmali 2076 akciových podielových fondov v USA počas 32 rokov (1975-2006) a zistili, že v sledovanom období 99,4% fondov nedokázalo poraziť trh po zarátaní poplatkov. Len 0,6%, čiže len 12 z 2076 fondov malo vyššie výnosy ako trh v sledovanom období. Šanca, že najdete v mori aktívne spravovaných podielových fondov fond, ktorý bude dlhodobo prekonávať trh, je teda, jednoducho povedané, blízka nule.

Via Index Funds Advisors Blog.


pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , , , , , , , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma