The Role of Trading Costs

Roger Edelen (University of California), Richard Evans (University of Virginia) a Gregory Kadlec (Virginia Polytechnic Institute) zverejnili v roku 2007 štúdiu, v ktorej skúmali výšku transakčných nákladov podielových fondov a ich vplyv na výkonnosť týchto fondov. Skúmali 1706 akciových fondov v USA v období rokov 1995 až 2005. Zistili, že priemerná výška transakčných nákladov je 1,44% p.a. (aby sme dostali celkové náklady treba prirátať ešte 1,21% p.a. náklady na správu) a vplýva negatívne na výnosy fondov s väčším majetkom v správe. V priemere každý 1 USD transakčných nákladov znižuje čisté aktíva v správe fondu o 0,41 USD.


pošli na vybrali.sme.sk

Tags: , ,

Ak Vás článok zaujal, rád si prečítam Váš názor.

*


PageRank ikona zdarma